Website Builder

One of the best ladies choirs in Wales

We meet every Thur 7.30 at Capel Bethel, Ponciau.Wrexham
First Thur of the month at Ysgol Maes Y Mynydd, Rhosllannerchrugog

If you enjoy singing, come along you will most welcome.

Cor Merched y Rhos Ladies Choir

New Choir Photo

One of the best ladies choirs in Wales which has achieved the highest awards.
Rhos Ladies Choir was formed in 1999. Originally most of choristers were members of the Rhos Girls Choir but the present membership is drawn from all walks of life including housewives, lecturers, teachers, civil servants and nurses etc.

The Choir give concerts regularly to raise funds for local charities and have performed at various venues up and down the country. As well as performing concerts for charitable organisations, the choir also takes bookings to sing at other venues including weddings, social events, after-dinner engagements etc.
 
3rd Llangollen International Eisteddfod 2014
Winners of The Powys Esteddfor 2014
Winners of The National Eisteddfod
Winners of The Powys Eisteddfod
Runner up at Llangollen International Eisteddfod

I

Un o'r corau merched gorau yng Nghymru sydd wedi enill yr anrhydeddau uchaf. Dechreuodd y cor yn 1999. Roedd y rhan fwyaf o'r aelodau yn gyn gantorion gyda Cor Genethod y Rhos ond mae'r aelodau nawr o bob agwedd o fywyd yn cynnwys gwragedd ty, darlithwyr, athrawon, gweithwyr sifil, nyrsys ayb.

Mae'r cor yn rhoi cyngherddau yn aml i godi pres i elusennau lleol ac wedi perfformio mewn mannau gwahanol ar hyd a lled y wlad. Yn ogystal a pherfformio i elusennau, mae'r cor hefyd yn cymryd archebion i ganu mewn mannau eraill megis priodasau, gweithgareddau cymdeithasol, Nosweithiau Llawen, ciniawau ayb.

 3ydd Eisteddfor Rhyngwladol Llangollen 2014
Enillwyr Eisteddfod Powys 2014
Enillwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Enillwyr Eisteddfod Powys
Ail yn Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen,

 

 

I

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player